Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Bel de gemeente voor het juiste aanvraagformulier (vrijverval of drukriool). Het ingevulde formulier levert u af in het stadhuis.

Eerst openbaar riool

Leg uw afvoer pas aan nadat de gemeente het openbare riool heeft aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De gemeente legt de aansluiting in overleg met u aan.

Type rioolstelsel

Vraag een aansluiting op het type rioolstelsel dat bij uw terrein ligt. Op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom ligt een vrijvervalstelsel, buiten de bebouwde kom meestal een drukriool. Bel voor de zekerheid de gemeente.

Let op: via een drukriool mag u alleen afvalwater afvoeren, dus geen regenwater. Heeft u een storing aan uw drukriool? Bel dan Remondis via 088 250 2800. 

Afvalwater lozen op het riool

Bent u eigenaar van een bedrijf en wilt u afvalwater lozen op het riool? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

  • De gemeente onderzoekt of zij een rioolhuisaansluiting voor uw terrein kan maken.
  • Als de aansluiting problemen oplevert, stelt de gemeente u een andere mogelijkheid voor.
  • Is bij u een aansluiting op het vrijvervalstelsel aangelegd? Dan krijgt u de rekening wanneer de aansluiting klaar is.
  • Hebt u een aansluiting op het drukriool nodig? Dan krijgt u van tevoren een rekening voor 90% van de kosten. Wanneer u deze rekening hebt betaalt, geeft de gemeente opdracht voor de aanleg. Wanneer de aansluiting klaar is, krijgt u een rekening voor de rest van de kosten.

Soort aansluitingKosten 2022
Aansluiting gemengd rioolstelsel€ 1.142,00
Aansluiting gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel€ 1.822,00
Aansluiting alleen DWA-systeem€ 1.142,00
Aansluiting op verbeterd gescheiden systeem met separate afvoer schoon (dak)oppervlak€ 2.735,00
Aansluiting drukriool, u betaalt de werkelijke kosten met minimum van€ 5.410,00           € 5.689,00