Subsidies

Subsidies voor activiteiten

Voor een activiteit op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn of jongeren kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen.

Subsidieregister

Informatie over subsidies die zijn aangevraagd, toegekend, afgewezen of nog in behandeling zijn.

Subsidie doe eens groen

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor groene maatregelen.

Subsidie Stimuleringsfonds Binnenstad Almelo

Hier vindt u informatie over de รฉรฉnmalige subsidie uit het Stimuleringsfonds Binnenstad Almelo 2023-2027.

Subsidie wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden kunnen op deze pagina subsidie aanvragen voor organisatiekosten.