Uitkering, werk en bijstand

Hulp bij geldzorgen en schulden

Als u in de schuldhulpverlening zit of uw schulden zelf wilt oplossen.

Uitkering aanvragen

Voor u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u zich altijd eerst inschrijven bij Werk.nl, de website van het UWV. Daarna kunt u een uitkering aanvragen bij de gemeente.

Bijzondere bijstand

Hulp van de gemeente wanneer u bijzondere kosten heeft die u niet kunt betalen.

Burgerportaal

Het burgerportaal is het digitale loket van de gemeente Almelo voor sociale zaken.

Individuele inkomenstoeslag

Extra bedrag waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw inkomen moeilijk kunt betalen.

Wijziging aan Sociale Zaken doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken op tijd bij de gemeente melden.

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

De uitkeringsspecificatie en/of jaaropgave aanvragen.

Contact met Sociale Zaken

Hoe u uw inkomstenbriefje kunt inleveren, openingstijden en contactgegevens van Sociale Zaken.

Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Post insturen voor Sociale Zaken

Post en bewijsstukken kunt u via een online formulier insturen.

Betaaldata uitkeringen

Betaaldata uitkeringen rond de 25e van elke maand, vakantiegeld rond 25 mei.

Tegenprestatie

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente daarvoor een tegenprestatie. Het gaat hierbij om onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Aanvraag loonkostensubsidie

Wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt kunt u voor deze werknemer loonkostensubsidie (LKS) aanvragen.

Aanvraag ondersteuning werk

Het hebben en behouden van een baan draagt bij aan het kunnen deelnemen aan de maatschappij. Soms is er wat extra hulp nodig. Daarom kunt u via de gemeente ondersteuning aanvragen.