Toegankelijkheid

De gemeente Almelo wil dat iedereen alle informatie en diensten op de website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA.

De website van de gemeente Almelo voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. De eerste maatregelen zijn wel genomen. Dit staat in de toegankelijkheidsverklaring die is gepubliceerd op 29 april 2024. Deze verklaring geldt voor:

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren:

  • Onderzoek: experts van buiten controleren regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. De gevonden problemen lossen wij op.
  • Controle vรณรณr publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie controleert regelmatig de tekst en andere onderdelen.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Documenten

De pdf-bestanden op onze site voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. Hier werken wij aan.

Heeft u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten via gemeente@almelo.nl. U kunt ook informatie opvragen als die niet toegankelijk voor u is.