Melden aan de gemeente

Melden van omgevallen boom, losse stoeptegel, kapotte straatverlichting, ongedierte en zwerfvuil.

Melden overlast buiten

Als u iets wilt melden dat moet worden gemaakt of opgeruimd.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u iets verloren of gevonden heeft.

Grondwateroverlast melden

Hebt u last van grondwateroverlast? Is er misschien een te hoge waterstand in uw kruipruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Verstopping riool melden

Als u verstopping van het riool in de gemeentegrond wilt melden.

Ongedierte melden

Als u muizen- of rattenplagen wilt melden.

Bouwklacht melden

Overlast van een bouwactiviteit? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Overlast door een bedrijf melden

Als een bedrijf overlast veroorzaakt.

Melden overlast kamerbewoning

Hier kunt u overlast door kamerbewoning melden. Dat kan ook zonder uw naam te noemen.

Ongewenst verhuurgedrag

Hier kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden. Zoals een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.