Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke activiteiten een vergunning nodig is. In de APV vindt u een totaaloverzicht.

Voor de volgende activiteiten vraagt u altijd een vergunning aan:

  • Inzamelen van kleding
  • Plaatsen van puincontainers
  • Plaatsen van kansspeelautomaten
  • Standplaats op gemeentegrond, markt of braderie
  • Weekmarktstandplaats
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Ontheffing voor geluid
  • Ontheffing van het sluitingsuur
  • Flyeren
  • Het exploiteren van een horecazaak

Aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen? Stuur dan een mail naar gemeente@almelo.nl