Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Wie er in de gemeenteraad zitten, wat zij doen en hoe u kunt meepraten.

Raadsvergaderingen en politieke beraden

Agenda's en stukken van de raadsvergaderingen en politieke beraden.

Vergaderingen live volgen of terugkijken

Volg de vergaderingen van de gemeenteraad en de politieke beraden

Samenstelling college van B en W

Burgemeester en wethouders, portefeuilles en nevenfuncties

Publicaties en verslagen

Bekendmakingen, besluiten, begrotingen, jaarverantwoordingen en coalitieakkoord.

Onderscheidingen

Als u iemand kent die een lintje verdient of een onderscheiding van de gemeente.

Vacatures

Vacatures bij de gemeente Almelo.

Informatieverzoek (Woo)

In deze wet staat dat iedereen recht heeft op openbare informatie van de overheid.