Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. Bijvoorbeeld als uw kind door een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs moet reizen die niet in de buurt is.

Schooljaar 2024-2025

Aanvragen vergoeding leerlingenvervoer (2024-2025)

Vraag leerlingenvervoer voor 30 juni 2024 aan. Als u dit niet op tijd doet, kan het gebeuren dat er in het begin geen vervoer naar school beschikbaar is.

Schooljaar 2023-2024

  • Leerlingenvervoer is niet bedoeld alleen omdat u uw kinderen niet naar school kunt brengen of ophalen.
  • U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.
  • Bij co-ouderschap moet iedere ouder een eigen aanvragen indienen.
  • Als er een wijziging plaatsvindt die van invloed kan zijn op de vergoeding, dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan via e-mail naar leerlingenvervoer@almelo.nl.
  • U kunt een vergoeding krijgen voor deze soorten vervoer: fiets, openbaar vervoer, aangepast vervoer (taxibus) of een combinatie van aangepast vervoer en eigen vervoer.

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

  • Uw kind in Almelo woont.
  • Uw kind speciaal onderwijs, (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs volgt.
  • Uw kind naar een school met de schoolsoort gaat die uw kind nodig heeft en die het meest dichtbij huis ligt.
  • De afstand van huis naar school met de fiets minimaal 6 kilometer is. Dit geldt niet als uw kind door een blijvende beperking niet zelf naar school kan reizen. Het kan zijn dat we om een medische verklaring vragen.

(Speciaal) basisonderwijs

Overzicht eigen bijdrage leerlingenvervoer
SchooljaarUw jaarinkomenEigen bijdrage (per jaar)
2024-2025โ‚ฌ 29.700 of hoger *โ‚ฌ 529,36
2023 - 2024โ‚ฌ 28.800 of hoger *โ‚ฌ 529,36

* Is uw jaarinkomen lager? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Wij moeten dan wel van beide ouders een bewijs zien.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Gaat uw kind naar speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.