Grondwateroverlast melden

Hebt u last van grondwateroverlast? Is er misschien een te hoge waterstand in uw kruipruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Eerst controleert u altijd zelf hoe hoog het water in uw kruipruimte staat. Dit doet u door de kruipruimte te openen. Meet de afstand tussen de vloer en de grondwaterstand.

  • Is die afstand groter dan 90 centimeter dan is er een normaal grondwaterniveau.
  • Is de afstand kleiner dan 90 centimeter dan is er misschien een te hoge waterstand. De gemeente onderzoekt dan of de hoge waterstand structureel is. Het is pas structureel als de waterstand gemiddeld over meerdere jaren (vanaf 3 jaar) te hoog is.
  • Het is helaas technisch onmogelijk maatregelen te nemen tegen tijdelijke grondwateroverlast.
  • Pas als een grondwaterprobleem structureel is, kijken we of het probleem kan worden opgelost door het nemen van maatregelen.

  • In Nederland bent u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor water op en onder uw grond. Grondwater hoort hier ook bij.
  • De gemeente heeft een centrale rol. Zij is uw aanspreekpunt voor grondwateroverlast en verwijst u eventueel door.
  • Het waterschap zorgt voor de juiste hoogte van het oppervlaktewater. Als het water hoog staat in sloten en tijdelijke opslagplekken voor water, wordt de grondwaterstand ook hoger.
  • De provincie verleent vergunningen voor boorputten en het oppompen van grondwater. Daarnaast bemiddelt zij bij het oplossen van grote problemen met grondwater.
  • Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het landelijk beleid voor waterbeheer.

wateroverlast