Overlast door een bedrijf melden

Als een bedrijf overlast veroorzaakt.

Voor een aantal bedrijven binnen de gemeente is de provincie Overijssel verantwoordelijk. Overlast van de onderstaande bedrijven kunt u melden bij het meldpunt van de provincie Overijssel via meldpunt@overijssel.nl of via telefoonnummer (038) 499 88 99.

  • Vivochem B.V., Darwin 5 , 7609 RL Almelo, XL Businesspark Twente
  • Ovako Twente B.V., Bedrijvenpark Twente  295, 7602 KK Almelo, Bedrijvenpark Twente
  • Suez Nederland, Bedrijvenpark Twente 243, 7602 KJ Almelo, Bedrijvenpark Twente
  • Moxba B.V., Bedrijvenpark Twente 15, 7602 KA Almelo, Bedrijvenpark Twente
  • Boon & Pijlman Milieu B.V., Bedrijvenpark Twente 350, 7602 KL Almelo, Bedrijvenpark Twente
  • J. Grobben B.V., Buitenhavenweg 3, 7604 PW Almelo, Buitenhaven
  • Leemans BV, Bedrijvenpark Twente 25, 7602 KA Almelo, Bedrijvenpark Twente
  • Nijhoff  Grindmaatschappij B.V., Bedrijvenpark Twente 239, 7602 KJ Almelo, Bedrijvenpark Twente
  • Twente Milieu N.V. - ABP Almelo, Turfkade 15, 7602 PA Almelo, Turfkade Oost
  • Van Merksteijn International B.V., Bedrijvenpark Twente 237, 7602 KJ Almelo, Bedrijvenpark Twente

Urenco Nederland, Drienemansweg 1, 7601 PZ  Almelo. De organisatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is verantwoordelijk. Die is ook te bereiken via: 088- 48 90 500.