Taxatieverslag WOZ

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw tot stand is gekomen? U kunt het WOZ taxatieverslag van uw woning online bekijken via het Digitaal Belastingloket. Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u opvragen bij het GBTwente.

  • In opdracht van de gemeente stelt het GBTwente elk jaar de waarde van alle woningen, bedrijfsgebouwen en andere onroerende zaken in de gemeente Almelo vast. Dat is de WOZ-waarde. Er wordt onder andere rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.
  • De uitleg van de WOZ-waarde van elke pand vindt u in een taxatieverslag.
  • Lees meer over hoe GBTwente de WOZ-waarde bepaalt.
  • Bekijk de WOZ-waarde van woningen in Nederland via het WOZ-waardeloket.