Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U betaalt OZB via de gecombineerde belastingaanslag, die het GBTwente u toestuurt.

Soort woningSoort belasting% WOZ 2023
WoningEigenarenbelasting0,1189
Niet-woning *Eigenarenbelasting0,4342
Niet-woning *Gebruikersbelasting0,3389

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex, garagebox enzovoorts. De OZB-aanslagen worden niet afgerond.