Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U betaalt OZB via de gecombineerde belastingaanslag, die het GBTwente u toestuurt.

Soort woningSoort belasting% WOZ 2024
WoningEigenarenbelasting0,1183
Niet-woning *Eigenarenbelasting0,3966
Niet-woning *Gebruikersbelasting0,3071

*Niet-woning: bedrijfspand, bedrijfsmatig gebruikt stuk grond, sportcomplex, garagebox enzovoorts. De OZB-aanslagen worden niet afgerond.