Tegenprestatie

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente dat u daarvoor iets terugdoet. Dit heet een tegenprestatie. Een tegenprestatie is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg.

De tegenprestatie is verplicht. U kunt zelf zeggen hoe u een deel van uw tijd wilt gebruiken voor de tegenprestatie. Het gaat om een maatschappelijk nuttige activiteit. Bent u al actief als vrijwilliger of als mantelzorger? Dan bekijken we of wij deze activiteit ook een tegenprestatie is.

Samen met u maken we een plan.

Bij een tegenprestatie gaat het om activiteiten voor de Almelose samenleving. Een activiteit die zo goed mogelijk bij u en uw interesses past. Een tegenprestatie mag geen werk zijn dat normaal gesproken betaald wordt. Het is vaak werk dat anders niet gebeurt.

Een tegenprestatie kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:

  • Koffie schenken in een wijkcentrum. 
  • Leesouder zijn op school. 
  • Het opknappen van speelplekken in de wijk. 
  • Taalmaatje zijn voor iemand anders. 
  • Het schoonhouden en buurtonderhoud in een wijk of u eigen buurt.
  • Mantelzorg verlenen.

Samen met u gaan we kijken welke tegenprestatie bij u past. U kunt zelf met een voorstel komen. Zo kunt u een activiteit doen die u leuk vindt en die bij u past. Misschien heeft u iets aan de volgende tips om zelf een tegenprestatie te zoeken:

  • Een tegenprestatie kunt u vaak doen via een vrijwilligersorganisatie.
  • U kunt ook eens kijken naar websites die vraag- en aanbod van vrijwillige klussen bij elkaar brengen.

Bel Sociale Zaken via (0546) 54 17 89.