Subsidie beschermd wonen

Op deze pagina kunt u subsidie aanvragen voor het leveren van beschermd wonen in de regio Almelo. Heeft u als aanbieder van de voorziening beschermd wonen in de regio Almelo een brief ontvangen? Dan kunt u de subsidie via deze pagina aanvragen.

Volgens de ’Algemene Subsidieverordening Gemeente Almelo 2013 (ASV)’ moet een
subsidieaanvraag vóór 15 juni van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te worden. Voor de  subsidieaanvraag Beschermd wonen 2024 hanteert de regio Almelo echter een uiterste aanvraag datum van 31 juli 2023. 
 

Door middel van het indienen van de subsidieaanvraag verklaart u akkoord te gaan met en te voldoen aan de afspraken, eisen en voorwaarden zoals deze zijn omschreven in: 

Deze vormen de inhoudelijke basis voor het verstrekken van een subsidie voor beschermd wonen.
 

Aanvragen van de subsidie doet u via onderstaande link

Subsidie beschermd wonen aanvragen

Om te bepalen of u de subsidie krijgt, is het mogelijk dat de gemeente een aantal documenten van u nodig heeft. U hoeft geen documenten mee te sturen met de aanvraag. De gemeente neemt na de aanvraag contact met u op om eventueel te vragen naar documenten. 

Als u nog vragen heeft over het aanvragen van de subsidie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@almelo.nl of bellen naar het algemene nummer 0546-541111.