Omgevingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Almelo mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het omgevingsplan van het gebied passen.

Wat is een omgevingsplan

Het huidige omgevingsplan Almelo bestaat uit een omgevingsplan van rechtswege, waarin alle geldende bestemmingsplannen zijn opgenomen en een deel met daarin de milieuregels vanuit het Rijk. De komende jaren gaan we dit omgevingsplan verder vullen met regels uit de bestemmingsplannen, regels uit besluiten en milieuregels tot het omgevingsplan Almelo. Uiteindelijk bevat het omgevingsplan algemene regels die voor de hele gemeente gelden en regels die gelden voor specifieke locaties..

Hierdoor is er nog maar één plan met regels over de leefomgeving voor de hele gemeente. Iedereen moet zich aan het omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Almelo mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het omgevingsplan Almelo passen. 

Als u het omgevingsplan wilt wijzigen, moet u vooraf bij de intaketafel uw idee neerleggen
Let op: aan het wijzigen van het omgevingsplan zijn kosten verbonden.

Het omgevingsplan kunt u vinden op Regels op de kaart.

Hoe u op deze website informatie kunt vinden, kunt u ontdekken in de video van Regels op de kaart.

Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dan is het mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen om te mogen afwijken van het omgevingsplan. Wij adviseren u in dat geval niet direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen, maar eerst uw plannen voor te leggen aan de intaketafel. 

Totstandkoming

Een omgevingsplan wordt gemaakt volgens een vaste manier van werken. U kunt daar invloed op hebben. Plannen of andere bekendmakingen worden bekendgemaakt via Berichten over uw buurt.