Transformatie Grotestraat-noord

Lees hier alles over de ontwikkelingen van de Grotestraat-noord en Groot Gravenkwartier


In 2019 werd besloten dat de Grotestraat-noord gaat veranderen. Van een winkelgebied naar een stedelijk woongebied. Dit kunt u hier teruglezen in de Koers op de binnenstad Almelo. In november 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders de visie "Het Groot Gravenkwartier, visie op de transformatie van de Grotestraat Noord te Almelo"* vast. Deze kunt u hier teruglezen. De Grotestraat-noord is nu  onderdeel van Gravenkwartier. Het totale gebied noemen we daarom het "Groot Gravenkwartier".

Sfeerbeeld gevels

 

Deze verandering noemen we Tansformatieproject Groot Gravenkwartier. Het wordt een herkenbaar woon- en leefgebied. Een stadskwartier (deel van de stad) met een eigen karakter. De Grotestraat-noord gaat van een winkelstraat naar een mix van functies. 

Met wonen (en werken aan huis) in de hoofdrol. Maar ook kunt u er terecht voor een bezoek aan รฉรฉn van de speciaalzaken, of werkplaatsen van kunstenaars en handwerkers. Samen met de eigenaren, ondernemers en bewoners gaan wij als gemeente hier de komende jaren mee aan de slag.

Kaart met deelgebied Groot Gravenkwartier

Het transformatieproject bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  • Opnieuw inrichten van de openbare ruimte
  • Transformatie (winkel)panden
  • Geveltuinexperiment

Van idee naar ontwerp
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het ontwerp voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Een ontwerp dat past bij het nieuwe karakter van de straat. Het nieuwe karakter van Groot Gravenkwartier. 

De directe omgeving (denk hierbij aan inwoners en ondernemers) is goed betrokken bij de ontwerpfase. We werken samen met Strukton. Zij zijn de schakel tussen de gemeente en de omgeving. Zij zorgen er ook voor dat uw vragen en opmerkingen bij de juiste mensen terecht komen. Strukton is te bereiken via  omgeving@strukton.com en het telefoonnummer 0541 58 41 11.

Spelregelkaart Transformatie Groot Gravenkwartier

Aanpassen en verbeteren van de verschillende panden binnen het gebied zijn een belangrijk onderdeel van het project. Om de eigenaren van de panden nog beter te helpen maakten wij in september 2022 een spelregelkaart

Deze spelregelkaart helpt de eigenaren in het gebied bij het aanpassen van hun panden. In de spelregelkaart staan ruimtelijke kwaliteitseisen. Dit zijn regels waaraan de aanpassingen moeten voldoen. Deze regels komen uit onder andere het nu geldende bestemmingsplan, welstandseisen en de gebiedsvisie Groot Gravenkwartier. Het is een eenvoudig overzicht waarmee eigenaren meer duidelijkheid krijgen over of hun ideeรซn over de aanpassingen haalbaar zijn.

Naast de spelregelkaart denken wij ook graag op andere manieren mee. Bijvoorbeeld voor de verschillende subsidiemogelijkheden. Zoals:

  •  Impulsaanpak Winkelgebieden (rijksoverheid)
  •  Subsidie Stimuleringsfonds binnenstad
  •  Stimuleringsregeling Grotestraat Noord (gemeente)
  • Start Bouwimpuls (3 projecten hebben deze toegekend gekregen)

Transformatieplannen

Een aantal plannen zijn al klaar of zijn we al mee bezig. Zoals de Grotestraat 21 (zie foto) en Grotestraat 6 (zie foto) .

Grotestraat 21
Grotestraat 21

 

Grotestraat 6
Grotestraat 6

 Andere plannen bereiden we voor. Als hierover meer bekend is leest u dat hier. Ook zijn er veel transformatie-ideeรซn. Daar zijn we blij mee. Zolang de plannen passen binnen de uitgangspunten van de visie en de spelregelkaart. Wilt u uw ideeรซn en plannen met ons bespreken? Neem dan contact op met Dorien Aalderink via d.aalderink@almelo.nl of 06 โ€“ 31 13 66 80.

Meer groen in het gebied is een belangrijk onderdeel. Daarom experimenteren we volop met de verschillende soorten geveltuinen. Bewoners van het gebied konden zich opgeven voor een gratis geveltuin. Al enkele bewoners gaven zich op. Mooi! Dit jaar werken we samen met hen de plannen uit. Zodat we in het voorjaar van 2023 de geveltuinen kunnen aanplanten. Dan staan de geveltuinen er in de zomer prachtig bij.

Geveltuinen

De Provincie Overijssel gaf ruim een miljoen euro subsidie voor dit project. De gemeente investeerde een vergelijkbaar bedrag. Hierdoor is er veel mogelijk. Zo kunnen we de openbare ruimte opnieuw inrichten. Ook kunnen we hiermee pandeigenaren helpen bij het aanpassen van hun panden. Daarnaast gebruiken we de subsidie voor het geveltuinenexperiment.

Samenwerking gemeente en provincie

Eens in de zoveel tijd verschijnt er een digitale nieuwsbrief over het project. Als u deze ook wilt ontvangen stuur dan een mail naar d.aalderink@almelo.nl.

Heeft u vragen over het project Groot Gravenkwartier? Neemt u dan afhankelijk van het onderwerp contact op met de volgende contactpersonen:

Transformatie panden en initiatieven, Visie Groot Gravenkwartier - Dorien Aalderink, projectleider, via d.aalderink@almelo.nl.

Herinrichting openbare ruimte Structon via omgeving@strukton.com en het telefoonnummer 0541 58 41 11.

Invulling leegstaande panden en (gevel)subsidiemogelijkheden - Ton te Plate, vastgoedregisseur via t.teplate@almelo.nl.