Bouwen en wonen

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet regelt veel in de ruimte waarin we wonen, werken en leven.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Sinds 1 januari 2024 geldt, naast de Omgevingswet, ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Omgevingsplan

Waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt.

Bodeminformatie opvragen

Vraag bij de gemeente bekende bodeminformatie aan.

Wonen in Almelo

Volop woonmogelijkheden in Almelo: in de levendige binnenstad of in een van de kenmerkende woonwijken.

Vergoeding Nadeelcompensatie

Zijn er gevolgen voor uw woning of bedrijf door een maatregel? Dan kunt u een vergoeding aanvragen.

Vooroverleg welstand

In sommige delen van Almelo moet uw bouwplan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente.

Leegstaande woonruimte verhuren

Een leegstaande woning of pand dat niet in gebruik is, mag u tijdelijk als woonruimte verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Contactpersoon in de wijk

Contactpersonen bij de gemeente en de politie in uw wijk of dorp.

Gemeentelijk monument

Uw pand als een gemeentelijk monument laten aanwijzen.

Ervencoach in het buitengebied

Neem contact op met ervencoach Agnes Mentink of Angela Pigge. Zij helpen agrariรซrs en erfeigenaren in het buitengebied om na te denken over de toekomst.

Vervangen loden waterleidingen

Misschien heeft uw huis nog loden waterleidingen. Lood in het water is slecht voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om loden waterleidingen te vervangen.

Leegstandsverordening

In de leegstandverordening staat dat u het bij de gemeente moet melden als uw gebouw langer dan 6 maanden leeg staat.

Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u net niet genoeg hypotheek krijgen? Dan heeft u misschien recht op een starterslening.

Lening toekomstbestendig wonen

Met de lening toekomstbestendig wonen kunt u aanpassingen in uw woning betalen zodat u langer in uw huis kunt blijven wonen.

Lening woningverbetering en verduurzaming

Wilt u uw huis verbeteren en energiezuiniger maken? Met een lening voor woningverbetering en verduurzaming kunt u hiervoor geld lenen.

Woonwagenstandplaats

Als u op een woonwagenplek in Almelo wilt wonen dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst van de gemeente Almelo.

Bouwkavels in Almelo NoordOost

In Almelo NoordOost bouwt Almelo een hele nieuwe wijk. Woonkavels van 500 tot meer dan 3000 m2. Kijk hier welke kavels nog te koop zijn.

Grond pachten of huren

De gemeente Almelo verpacht jaarlijks een aantal stukken grond voor akkerbouw of grasland. Iedere agrariรซr kan meebieden.