Klacht over behandeling gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u online een klacht indienen. U kunt ook een brief schrijven of bellen.

 • U moet uw klacht in het Nederlands schrijven.
 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.

Klacht indienen per post of telefoon

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven aan de gemeente via (0546) 54 11 11. Wilt u uw klacht indienen per post? Schrijf de gemeente een brief met daarin:

 • Uw naam en adres.
 • Waarover u een klacht indient.
 • Uw handtekening.

Postadres:

Gemeente Almelo
College van burgemeester en wethouders
Postbus 5100
7600 GC Almelo

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • De klachtenbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht.
 • De klachtenbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek.
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Niet eens met besluit over uw klacht

 • Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.
 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Kijk op Bezwaar en beroep.

Hebt u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Maak een melding.