Inschrijven in Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld om hier te werken of omdat u voor langere tijd in het buitenland woont? Dan kunt u zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt telefonisch of online een afspraak maken.

U kunt online een afspraak maken voor maximaal 4 personen. 

Let op: Komt u met meer dan 4 personen? Mail dan naar rni@almelo.nl of 
bel (0546) 54 11 11.

Let op: Bent u een vluchteling uit Oekraïne? Dan kunt u zich niet inschrijven via de RNI. Bel de gemeente waar u tijdelijk woont voor een afspraak.

Wij kunnen u alleen helpen als u Nederlands, Engels of Duits spreekt. Spreekt u geen van deze talen? Neem dan iemand mee die voor u kan vertalen.

We can only help you if you speak Dutch, English or German. If you don't speak any of these languages, please bring an interpreter.

Vul vóór uw afspraak bij het RNI-loket het inschrijfformulier in. U krijgt dan een QR-code die u mee moet nemen naar uw afspraak. 
Het inschrijfformulier is in meerdere talen beschikbaar.

 • Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft en met de Nederlandse overheid te maken hebt, bent u niet-ingezetene. Dan kunt u zich laten inschrijven bij het RNI-loket in het stadhuis van Almelo of bij één van de andere 18 RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid, onderwijs, zorg en belastingen. 
 • De Rijksoverheid geeft meer informatie over inschrijving in de RNI.
 • Heeft u een verblijfsvergunning? Maak dan géén afspraak bij de RNI balie. Ga naar de gemeente waar u woont om u daar in te schrijven. Vervolgens krijgt u ook een BSN.
 • Woont u in het buitenland en hebt u een bewijs nodig dat u geëmigreerd bent? Vraag dan een uittreksel RNI aan.

Aan de balie

 • De gemeente moet uw identiteit vaststellen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs langskomen. Dit kan alleen op afspraak.
 • De medewerker van de gemeente stelt u een aantal vragen, bijvoorbeeld hoelang u in Nederland wilt blijven.
 • De medewerker van de gemeente controleert uw identiteit en of u al bent ingeschreven.
 • Als alles akkoord is, schrijft de gemeente u in het RNI in.
 • U krijgt een burgerservicenummer (BSN) en een bewijs van inschrijving.

Bij kinderen jonger dan 16 jaar

Het kind en minimaal 1 ouder moeten mee naar de afspraak.

Neem mee:

 • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van het kind.
 • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u (de ou­der die bij de in­schrij­ving aan­we­zig is).
 • Een ori­gi­ne­le ge­boor­te­ak­te of er­ken­nings­ak­te waar­op staat dat u de ou­der bent van het kind. De akte moet zijn op­ge­steld in het Ne­der­lands, En­gels, Frans of Duits. Is de akte in een an­de­re taal, dan is een ver­ta­ling no­dig door een beëdigd tolk of ver­ta­ler. Ook kan le­ga­li­sa­tie no­dig zijn. Bij do­cu­men­ten uit de Eu­ro­pe­se Unie hoeft u niet zelf een ver­ta­ler in te scha­ke­len. U kunt een meer­ta­lig mo­del­for­mu­lier aan­vra­gen bij de in­stan­tie die het do­cu­ment heeft ge­maakt.
 • De QR-code die u krijgt als u het formulier voor inschrijving heeft ingevuld
 • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Geboorteakte van het kind (bij aanvraag BSN kind, jonger dan 16 jaar)

Geen