Riool en regenwater

Afvalwater en regenwater komt in het riool terecht. Op steeds meer plekken legt de gemeente twee verschillende, gescheiden riolen aan. Eén voor het vieze water uit huizen en één voor het schone regenwater van daken.

Een gescheiden rioolstelsel heeft een buis voor afvalwater en een buis of ander hulpmiddel voor regenwater. Het voert daarmee vuil afvalwater en schoner regenwater (of grondwater) voor het grootste deel apart af:

  • Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. In deze installatie wordt het afvalwater schoner gemaakt en daarna op oppervlaktewater geloosd.
  • Het veel schonere regenwater dat van daken en straten afkomt gaat niet naar de rioolwaterzuivering. Het water laat men in de grond zakken (regenwaterinfiltratie) of loost men op oppervlaktewater.

In plaats van in een riool kan het regenwater ook op een andere manier worden opgevangen en afgevoerd. Bijvoorbeeld in een greppel, wadi, infiltratievoorziening of in de berm. Als het regenwater niet in buizen onder de grond gaat, is de kans op een verkeerde aansluiting veel kleiner. We zien de afvoer van regen boven de grond, letterlijk, steeds vaker.

Ook u kunt ervoor zorgen dat er minder regenwater in het ‘vieze riool’ terecht komt.

Waarom afkoppelen?

  • Door uw regenpijp af te koppelen kunt u helpen om te voorkomen dat het riool overstroomt als het heel hard regent. Afkoppelen helpt dus tegen wateroverlast.
  • Afkoppelen helpt om het tekort aan grondwater in uw tuin of straat te verminderen. De grond wordt minder droog. 
  • Afkoppelen is ook goed voor het milieu. Want het schone regenwater wordt niet vermengd met vuil rioolwater. Zo hoeft het waterschap minder water schoon te maken.