Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Als u een voorstel heeft voor een onderzoek kunt u contact opnemen met de rekenkamer.

rekenkamer@almelo.nl
(0546) 54 13 91

In de rekenkamer zitten 3 externe leden en 3 interne leden. Interne leden zijn ook lid van de gemeenteraad.  

  • Jan Mastwijk (voorzitter, extern lid)
  • Manuel Konijnendijk (extern lid)
  • Vic van Dijk (extern lid)

De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Almelo:

  • Doeltreffendheid: of het beleid van de gemeente het gewenste effect had
  • Doelmatigheid: of de gemeente het geld goed heeft besteed
  • Rechtmatigheid: of de gemeente zich heeft gehouden aan de regels

U kunt de rapporten van de rekenkamer bekijken.

De rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamer bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De rekenkamer heeft geen eigen mening maar adviseert wat beter kan.