Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld om hier te werken of omdat u voor langere tijd in het buitenland woont? Dan kunt u zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U regelt het aanvragen van een Registratie Niet-Ingezetenen persoonlijk bij het RNI-loket in het stadhuis. U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer +31 (0)546 54 11 11 of online via onderstaande button. Wilt u meer dan 4 personen tegelijk inschrijven? Stuur dan een e-mail naar rni@almelo.nl.

Wij kunnen u alleen helpen als u Nederlands, Engels of Duits spreekt. Spreekt u geen van deze talen? Neem dan iemand mee die voor u kan vertalen.

Let op: 

 • Deze pagina is voor mensen die korter dan 4 maanden in Nederland willen wonen of werken. Als u langer dan 4 maanden wilt blijven moet u zich inschrijven als ingezetene.
 • Bent u een vluchteling uit Oekraïne? Dan kunt u zich niet inschrijven via de RNI. Bel de gemeente waar u tijdelijk woont voor een afspraak.

De eerste stap als u in Nederland aankomt is om u te registreren bij de Nederlandse autoriteiten. Wanneer u zich inschrijft ontvangt u een burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw salaris of voor gezondheidszaken. U wordt ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) database.

Vóór dat u een afspraak maakt bij de RNI-balie vult u eerst het registratieformulier in. Nadat u alles heeft ingevuld krijgt u een QR-code. Deze QR-code neemt u mee naar uw afspraak.

Het registratieformulier is er in verschillende talen.

Inschrijven

 • Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft en met de Nederlandse overheid te maken hebt, bent u niet-ingezetene. Dan kunt u zich laten inschrijven bij het RNI-loket in het stadhuis van Almelo of bij een van de andere 18 RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid.
 • De Rijksoverheid geeft meer informatie over inschrijving in de RNI.
 • Heeft u een verblijfsvergunning? Dan kunt u zich niet via de RNI inschrijven, maar moet u zich inschrijven in de gemeente waar u verblijft. Hier krijgt u ook uw BSN.
 • Woont u in het buitenland en heeft u bewijs nodig dat u geëmigreerd bent? Dan kunt u een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen.

Aan de balie

 • De gemeente moet uw identiteit vaststellen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs langskomen. Dit kan alleen op afspraak.
 • De medewerker van de gemeente stelt u een aantal vragen, bijvoorbeeld hoelang u in Nederland wilt blijven en wat uw nationaliteit is.
 • De medewerker van de gemeente controleert uw identiteit en of u al bent ingeschreven.
 • Als alles akkoord is, schrijft de gemeente u in het RNI in.
 • U krijgt een burgerservicenummer (BSN) en een bewijs van inschrijving.

Bij kinderen jonger dan 16 jaar

Het kind en minimaal 1 ouder moeten mee naar de afspraak.

Neem mee:

 • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van het kind.
 • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de ou­der die bij de in­schrij­ving aan­we­zig is.
 • Een ori­gi­ne­le ge­boor­te­ak­te of er­ken­nings­ak­te waar­op staat dat u de ou­der bent van het kind. De akte moet zijn op­ge­steld in het Ne­der­lands, En­gels, Frans of Duits. Is de akte in een an­de­re taal, dan is een ver­ta­ling no­dig door een beëdigd tolk of ver­ta­ler. Ook kan le­ga­li­sa­tie no­dig zijn. Bij do­cu­men­ten uit de Eu­ro­pe­se Unie hoeft u niet zelf een ver­ta­ler in te scha­ke­len. U kunt een meer­ta­lig mo­del­for­mu­lier aan­vra­gen bij de in­stan­tie die het do­cu­ment heeft ge­maakt.
 • De QR-code die u na het invullen van het registratieformulier heeft gekregen.
 • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart).
 • Geboorteakte van het kind (als u een BSN aanvraagt voor een kind, jonger dan 16 jaar).
   

Geen

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen