Aanvraag loonkostensubsidie

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een positieve bijdrage leveren binnen uw organisatie. Wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt kunt u voor deze werknemer loonkostensubsidie (LKS) aanvragen.

  • U kunt alleen LKS ontvangen voor werknemers die door een arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
  • U vraagt als werkgever de LKS aan via de digitale aanvraag LKS.
  • Als u LKS krijgt dan ontvangt u, als werkgever, een subsidie voor het verschil tussen de loonwaarde van uw werknemer en het wettelijk minimumloon.
  • De loonwaarde wordt vastgesteld op de werkplek van de medewerker.
  • Na toekenning van de LKS ontvangt u maandelijks de vastgestelde subsidie.
  • De toe te kennen subsidie is nooit meer dan 70% van het wettelijk minimumloon.

U kunt loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die:

  • woont in de gemeente Almelo.
  • een indicatie banenafspraak heeft of door een arbeidsbeperking een lagere productiviteit heeft.
  • een volledig loon ontvangt.

Bel Sociale Zaken via (0546) 54 17 89.