Iedere wijk en dorp hun eigen opgave

Samen met inwoners, professionals en partners zijn afgelopen tijd wijk- en dorpsopgaven opgesteld. Met daarin de uitdagingen en thema’s per wijk of dorp.

Geen wijk of dorp is hetzelfde. Daarom is voor iedere wijk en de beide dorpen een eigen opgave opgesteld. Hierin komen thema’s terug als ruimte voor spelen en groen, verkeersveiligheid, verduurzaming en samenwerking, met een vooruitblik naar 2024. 

Deze week stelde het college van burgemeester en wethouders de opgaven vast voor Aadorp en Bornerbroek en de wijken Windmolenbroek, Noorderkwartier, Hofkamp en Schelfhorst. In juli dit jaar werden de opgaven voor de wijken Binnenstad, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek, de Riet, Sluitersveld en Wierdensehoek vastgesteld.

Doel is om op basis van de opgaven aan de slag te gaan om de leefbaarheid verder te versterken en op peil te houden. Dankzij alle inbreng zijn het allemaal plannen op maat geworden, die passen bij de kansen en vraagstukken, die door bewoners, samenwerkingspartners zoals de corporaties en de gemeente.

Alle wijk- en dorpopgaves 
Bent u benieuwd naar de wijkopgave van uw wijk of de dorpopgave van uw dorp? Hieronder vindt u ze op een rij: