Verblijfsvergunning

Komt u uit een land buiten de Europese Unie en vestigt u zich in Almelo? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).