Inburgeren

Bent u nieuw in Nederland? Dan gaat u inburgeren. Nederlands leren hoort bij inburgeren. U leert hoe we in Nederland wonen en werken. U doet ook een examen.

Bekijk de video over inburgeren voor asielstatushouders.

Of bekijk deze video in het English, Espaรฑol, Farsi, TigrinyaSomaliArabischDari en Pashto.

Bekijk de video voor gezinsmigranten. Of kijk in het English, Thiy, of Tรผrk.

U krijgt een brief

Gaat u inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In die brief staat vanaf welke datum u kunt inburgeren. 

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met de gemeente op (0546) 54 11 11. Lees meer op de website van DUO.

Om in te burgeren volgt u:

  • Een leerroute.
  • Het participatieverklaringstraject (PvT).
  • De module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP).

Leerroutes 

Om in te burgeren, kunt u samen met ons kiezen uit 3 mogelijkheden. Dat heet ook wel een leerroute.

  • B1-leerroute. U leert de Nederlandse taal op B1 niveau of hoger. Samen met uw coach kiest u een school: Saxion, Taalswitch, Budak college, Windesheim of ROC van Twente. U doet een examen op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken.
  • Onderwijsroute. Als u wilt doorleren en u bent jonger dan 28 jaar, dan kunt u de onderwijsroute volgen. U leert de Nederlandse taal op B1 niveau of hoger. Als u klaar bent met de onderwijsroute kunt u beginnen aan een opleiding op het MBO, HBO of WO.
  • Z-Route. Een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 te moeilijk is. U leert de taal door lessen te volgen en activiteiten te doen. U heeft 800 uur taalles en 800 uur activiteiten.

Inburgeren en taal voor gezinsmigranten

U krijgt een brief van de gemeente als u moet inburgeren. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U moet binnen 3 jaar klaar zijn met inburgeren.

U bent klaar als u geslaagd bent voor de verplichte inburgeringsexamens. Dit zijn:

  • Examens lezen, schrijven, spreken en luisteren.
  • Examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (afgekort KNM).

U moet ook het participatieverklaringstraject (afgekort PVT) en de Module Arbeidsmarkt & Participatie (afgekort MAP) hebben afgerond.

Participatieverklaring

Tijdens het participatieverklaringstraject krijgt u informatie over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld over vrijheid, gelijkwaardigheid en meedoen in de maatschappij. Dit onderdeel duurt in totaal 12 uur. U sluit het af met ondertekening van de participatieverklaring.

Arbeidsmarkt en Participatie

Naast taallessen leert u over de Nederlandse arbeidsmarkt. U gaat bijvoorbeeld stagelopen of vrijwilligerswerk doen. Ook krijgt u lessen over werken in Nederland. Dit noemen we de MAP: Module Arbeidsparticipatie. U sluit het onderdeel af met een eindgesprek.

Tijd om in te burgeren

Nieuwkomers moeten binnen 3 jaar hun leerroute succesvol afronden. De tijd waarbinnen het participatieverklaringstraject en de module Arbeidsmarkt en Participatie moet zijn afgerond wordt 3 jaar. DUO stelt vast wanneer de inburgeringstermijn start en behandelt aanvragen voor verlenging van de inburgeringstermijn.