Subsidie wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden kunnen subsidie aanvragen voor organisatiekosten. Organisatiekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld bestuur, secretariaat, bankzaken, reguliere bestuursvergaderingen (incl. consumpties) en representatie.

  • De subsidie is € 750 per jaar.
  • U vraagt de subsidie aan voor een periode van vier jaar. De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald.
  • U kunt de subsidie voor de periode 2024-2027 aanvragen tot en met 1 december 2023.

U heeft eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig om de subsidie aan te vragen. 

 

  • De wijk- of dorpsraad is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk of het dorp;
  • De wijk- of dorpsraad heeft minimaal vier actieve bestuursleden;
  • De wijk- of dorpsraad houd minimaal vijf vergaderingen per jaar, waaronder tenminste één algemene openbare vergadering;
  • Per wijk of dorp wordt er aan maximaal één wijk- of dorpsraad subsidie verleend.

U kunt de voorwaarden ook teruglezen in de subsidieregeling.

 

Als u nog vragen heeft over het aanvragen van de subsidie, dan kunt u contact opnemen met de wijkregisseur van uw wijk.