Samenwerking met Duitse steden

De steden Enschede, Hengelo en Almelo werken als ‘Netwerkstad Twente’ samen met de Duitse steden Münster en Osnabrück in de samenwerkingsagenda MONT.

Die samenwerking kenmerkt zich niet alleen door wederzijds informeren en leren van elkaar, maar ook door een intensieve inzet op een sterke positionering in het Europa van de regio’s. MONT is levend Europa!

Met de intentieverklaring voor de ‘MONT-Strategie 2030’ geven de steden inhoud aan onze gezamenlijke aanpak van sociale en economische uitdagingen in de regio. Van klimaatbescherming tot vraagstukken op gebied van mobiliteit, innovatie en duurzaamheid. Waarbij ook sterke partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap aanhaken. 

Strategie
Downloadlink naar de volledige samenwerkingsaanpak. 

Document
mont_strategie_2030_nl.pdf (934.52 kB)