Ruim miljoen Rijkssubsidie voor versnellen Almelose woningbouwprojecten

Almelo wil de komende jaren duizenden nieuwe woningen aan de gemeente toevoegen. Met een subsidie van ruim een miljoen euro van het ministerie van BZK kunnen acht projecten nu versneld worden. “Deze impuls van het Rijk maakt het mogelijk dat in 2025 of zelfs al volgend jaar van start kan worden gegaan”, aldus wethouder Jan Martin van Rees. Het gaat onder meer om projecten in de Grotestraat 28/Kerkstraat 1- 7 en de Grotestraat 27-29/ Hagengracht 23 a.

De Startbouwimpuls van het Rijk is bedoeld voor projecten die planologisch ver gevorderd zijn. Er werd landelijk voor 850 miljoen euro aan verzoeken ingediend. De Rijkssubsidie kan projecten in versnelling zetten. 

Groot Gravenkwartier 
Het project aan de Kerkstraat betekent een extra impuls voor de transformatie van dit gebied Het Groot Gravenkwartier naar een stedelijk woongebied. “Ook elders in de stad kunnen mooie projecten versneld worden met deze subsidie”,  stelt wethouder Van Rees die op die manier een breed aanbod aan woningen op de markt ziet komen.

8 projecten
Bij de 8 gehonoreerde projecten waarvoor het Rijk Almelo subsidie heeft toegekend hoort ook een woningbouwproject aan de Rietveldstraat, Gravenstraat-Zwaluwenstraat, de Juffers van Almelo aan de Heetveldsweg en de realisatie van appartementen in de Kolkschool. Zo komen er met de Rijksgelden 8 nieuwe woningbouwprojecten van verschillende omvang gereed. Het gaat om woningen in bestaande panden als om nieuwbouwprojecten. 

Betaalbare woningen
Belangrijk is dat het telkens gaat om betaalbare woningen met een vrij op naamprijs tot 355.000 euro of een middeldure huurprijs van maximaal 1.023 euro per maand. Voor de aanvragen bij het Rijk heeft de gemeente in de markt breed uitvraag gedaan. Bij de aangemelde projecten is geen sprake van kosten of opbrengsten voor de gemeente, maar draagt een projectontwikkelaar of corporatie zorg voor de financiering.