Renovatiedeal Twente: minder energiearmoede door versnelling verduurzaming

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo gaan samen aan de slag om energiearmoede terug te dringen. Hiervoor hebben zij woensdag 20 maart de intentieovereenkomst Renovatiedeal Twente ondertekend, samen met zes stedelijke woningbouwcorporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Renovatiedeal richt zich op een industriële en collectieve verduurzamingsaanpak, die wordt opgezet samen met bewoners. Hierdoor moet de renovatie van woningen sneller gaan en kunnen inwoners dus ook sneller profiteren van voordelen zoals een prettigere woning en een lagere energierekening.

De Renovatiedeal Twente is erop gericht om tot 2030 in totaal 7.000 huur- en koopwoningen te verduurzamen in Almelo, Enschede en Hengelo. Dat is de helft van het aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede. Volgens een onderzoek van TNO lijden naar schatting 14.000 inwoners in de Twentse steden aan energiearmoede; een laag inkomen maar een hoge energierekening, vaak vooral veroorzaakt door een slecht geïsoleerd huis.

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft ook zijn handtekening onder de Renovatiedeal gezet. Hij ziet grote waarde in het samenwerkingsverband in Twente: "Ik ben blij dat ik woensdag in Twente deze eerste Renovatiedeal kon ondertekenen. Dit soort initiatieven helpt ons om in de praktijk te leren hoe we sneller en slimmer kunnen verduurzamen. Daarom zal ik in heel Nederland op zoek gaan naar kansrijke samenwerkingsverbanden, zodat we in alle regio's de verduurzaming kunnen versnellen en energiearmoede aan kunnen pakken."

Maatregelen uit de Renovatiedeal zijn onder meer het verbeteren van isolatie, het herstellen van de bouwkundige staat van de woningen en het gereedmaken voor aardgasvrij wonen. De gemeenten ondersteunen inwoners bij het makkelijker maken van de verduurzaming door integraal te bekijken wat nodig is in de wijk. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld duidelijkheid geven over de mogelijkheid om op een collectieve warmtevoorziening over te stappen en kunnen bewoners hulp bieden bij het aanvragen van subsidieregelingen zoals de ISDE en de rentevrije financiering via het Nationaal Warmtefonds. 

“In Almelo gebeurt dit al voor een deel”, vertelt wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis. “Onze bouwadviseurs spelen hier een belangrijke rol in. Door de aanpak samen met andere gemeenten, woningcorporaties en het ministerie op te pakken, hebben we meer slagkracht.”

De samenwerking start in 2024 en 2025 met pilotprojecten in alle deelnemende gemeenten. In Almelo gaat dat onder andere in de Aalderinkshoek gebeuren. Op basis van de evaluatie van die ervaringen komen er nadere afspraken voor de periode 2026-2030.

Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis is blij met de Renovatiedeal. “Verduurzamen van woningen blijft noodzakelijk. En tegelijkertijd willen we de lasten beperken en energiearmoede terugdringen. Door de samenwerking met alle partijen kunnen we nog meer woningen verduurzamen en daarmee de energiearmoede nog beter bestrijden.”