Raad stemt in met Perspectiefnota

De raad heeft ingestemd met de Perspectiefnota.

De nota bevat de strategische doelen voor alle programma's en leefbare wijken en dorpen, en de wijze waarop deze doelen worden bereikt en hoe de resultaten worden gemeten. Daarnaast geeft de Perspectiefnota inzicht in het financiële overzicht voor de periode 2024-2027.

De afgelopen jaren is sterk ingezet op financieel herstel. Dat heeft zich vertaald in goede financiële resultaten. Dat biedt mogelijkheden voor het maken van plannen en het investeren in een stad voor iedereen, met kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle inwoners waarbij kan worden voortgebouwd op het stevige fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd. De Perspectiefnota 2024-2027 laat zien dat er de komende jaren financiële uitdagingen zijn. De gemeente zet in op een reële en structureel sluitende begroting.

Na een uitgebreid debat werd er gestemd over amendementen en moties. Gemeenten en provincies krijgen na 2026 minder geld van het rijk. Via een motie is het college gevraagd om met kracht aan het rijk en ketenpartners, waaronder Twentse gemeenten, provincie en VNG, te laten weten dat de uitvoering van gemeentelijke taken hierdoor in het geding komt: “zonder geld geen Zwitsers”.

Het college is daarnaast gevraagd om de opening van het nieuwe Stedelijk Museum in het Hofkeshuis tot een groot feest te maken en samen met het Stedelijk Museum manieren te onderzoeken om het museum een vliegende start geven.

De raad sprak daarnaast over kangoeroewoningen, een combinatie van twee woningen onder één dak. Die helpen bij het verminderen van de eenzaamheid van ouderen en in tijden van vergrijzing kan dit type woningen de zorgvraag doen afnemen. Het college is gevraagd te kijken naar hoe België omgaat met kangoeroewoningen en welke voorwaarden zij toepassen met als doel om kangoeroewoningen passend te maken in het Almelose woningaanbod.

Verder is het college verzocht om bij bouwwerkzaamheden in de binnenstad maatregelen te nemen zodat het centrum voor mensen met een functionele beperking goed toegankelijk blijft.

Kijk hier voor alle bijbehorende stukken, de stemuitslagen en alle ingediende wijzigingsvoorstellen (amendementen) en moties.

De raadsvergadering is terug te kijken via deze link

Neem contact op met de Raadsgriffie via: raadsgriffie@almelo.nl of bel naar (0546) 54 11 11.