Ontwikkeling XL Businesspark 2

De ontwikkeling van een bedrijventerrein is ingewikkeld en duurt een paar jaren. De komende tijd worden de volgende stappen gezet:

  • Op dinsdag 1 november 2022 nam de gemeenteraad van Almelo een besluit over het vervolg van de Kadernota Ontwikkeling Xl Businesspark 2. Ze hebben akkoord gegeven om verder te gaan met de volgende stap voor de ontwikkeling van de plannen. De vergadering hierover kunt u hier terugkijken
  • De komende tijd werken we de plannen verder uit. Dit noemen we de definitiefase. Deze fase duurt ongeveer 2 jaar. In die periode maken we bijvoorbeeld een milieueffectrapportage en een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie maken we plannen over hoe het park in het landschap past, maar ook de inrichting van het bedrijventerrein. In de milieueffectrapportage worden gevolgen die het XL Businesspark 2 kan hebben op het milieu onderzocht en vastgelegd. Uiteindelijk maken we een omgevingsplan. U mag hierover meepraten. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad in 2025 een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van de gemaakte plannen.
  • Voor het uitwerken van de plannen worden nu verschillende onderzoeken gedaan. 

De gemeente Almelo heeft de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het ontwikkelgebied gevestigd. Dat betekent dat als eigenaren hun grond willen verkopen, ze het eerst aan de gemeente moeten aanbieden. We gaan uit van een passief verwervingsbeleid. Dit betekent dat wanneer eigendommen worden aangeboden, de gemeente per keer een keuze maakt om wel of geen aanbod te doen. De gemeenteraad neemt over elk individueel geval een besluit.   

De omvang van het gebied waarop de Wvg is recent aangepast. Oorspronkelijk was de Wvg gevestigd op een groot gebied. We weten nu beter welk gebied kan worden ontwikkeld. De Wvg is daarom nu beperkt tot het plangebied. De Wvg op gebied ten noorden van de A35 is bijvoorbeeld vervallen.  

Er is een werkgroep van mensen uit de omgeving samengesteld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenvereniging en aantal bewoners en ondernemers. De werkgroep gaat in gesprek over de opzet en inrichting van het bedrijventerrein. 

Op 10 mei is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben we kennis gemaakt, zijn de leden bijgepraat over de stand van zaken en zijn de eerste ideeën en verwachtingen uitgewisseld. Er wordt een volgende bijeenkomst gepland met deze groep om samen na te denken en door te praten over de inrichting van het bedrijventerrein.

Heeft u vragen over de werkgroep? Of wilt u hier ook aan deelnemen? Er zijn nog wel een paar plaatsen beschikbaar. Neem dan contact op met de projectleider. 

Op de routekaart kunt u zien wanneer we wat gaan doen. Fase 1, de onderzoeksfase, is afgerond. We werken nu aan fase 2, de definitiefase. Download de routekaart

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met (interim) projectleider Marco Odding via marco.odding@almelo.nl. Hij is op dinsdag en donderdag aanwezig. 

Bedrijven die willen starten of groeien in Almelo kunnen contact opnemen met Ondernemersloket Almelo.