Aanpassen aan veranderend klimaat

Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien komen steeds vaker voor. U kunt ook maatregelen nemen om dit te helpen voorkomen.

  • Afkoppelen van regenwater. Als u uw regenpijp losmaakt van het riool, is er minder kans dat het riool overstroomt als het heel hard regent.
  • Tegel eruit, plant er in. Vervang waar mogelijk stenen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan. Stichting Steenbreek geeft praktische tips.
  • Bekijk op Groenblauw Twente hoe u uw woning en tuin water- en hitteproef maakt. Daar vindt u ook handige tips en maatregelen en lees meer over hoe u kunt meedenken over oplossingen.
  • U kunt subsidie krijgen voor groene maatregelen rondom uw huis. Leg bijvoorbeeld een groen dak aan, plaats een regenton, waterschutting of plant een boom.

De klimaatatlas laat zien op welke plekken in Almelo de overlast van extreme neerslag, droogte en hitte het grootst zijn. De klimaatatlas bestaat uit 2 onderdelen: een zogenaamde storymap en een online viewer met kaarten van alle straten in Almelo en de rest van Twente.

Ook de gemeente neemt maatregelen tegen de gevolgen van het veranderend klimaat. Dit heet klimaatadaptiestrategie. Lees hoe de gemeente zich aanpast aan het veranderende klimaat in de Almelose Klimaatadaptiestrategie.