Ontwikkelvisie Almelo Centraal

Samen met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en maatschappelijke partners is samengewerkt aan een ontwikkelvisie voor Almelo Centraal. Hiermee wordt de basis gelegd voor het bouwen van 1.000 nieuwe woningen, hightech en cultuur rondom een vernieuwd station (kernwaarde Intens). Met daarbinnen een woning voor elke portemonnee (kernwaarde Divers). En dat in een gebied dat draait om stedelijk leven met het landschap om de hoek (kernwaarde Grenzeloos).

De Ontwikkelvisie Almelo Centraal is opgebouwd uit drie deelgebieden (Westerdok, Achter de Molen en Kerkelanden) en drie stadsprojecten (Kanaalpark, Intercityknoop en Laan van de Hoop). Met deze visie kan Almelo de komende jaren sturen op de gewenste kwaliteit van de herontwikkeling van het Spoorzone gebied. Ook is een uitvoeringsstrategie uitgewerkt met als doel om samen de ambities uit de ontwikkelvisie te waar te maken. Op dinsdag 30 januari 2024 stelde de gemeenteraad de ontwikkelvisie vast

Spoorzone tekening