Inkoop en aanbesteding

Een gemeente heeft allerlei taken die zij voor inwoners en de stad uitvoert. Deze taken voert de gemeente niet allemaal zelf uit. Bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn voeren dit voor een deel uit. Deze diensten, leveringen of werken koopt de gemeente in. Het inkopen gebeurt vaak door middel van aanbestedingsprocedures.

De gemeente houdt zich hierbij aan wettelijke richtlijnen en het eigen inkoopbeleid. Gunning van opdrachten gaat op basis van vooraf genoemde voorwaarden. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen, zoals bijdrage aan duurzaamheid en Social Return on Investment.

  • Grond-, weg- en waterbouw (aanleg en onderhoud), niet-gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimten
  • Advies en onderzoek
  • Kantoorautomatisering en telefoonsystemen
  • Flexibele arbeid
  • Personeelsgerelateerde zaken
  • Kantoorinrichting en benodigdheden
  • Advies en onderzoek
  • Sociaal Domein

Meer informatie over inkoop en aanbesteden bij gemeente Almelo:

Alle digitale diensten geleverd aan de gemeente moeten voldoen aan de richtlijnen voor Digitale Toegankelijkheid. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op www.digitoegankelijk.

Wilt u een het inkoop- en aanbestedingsbeleid ontvangen? Neem dan contact op met Team Inkoop.

Heeft u vragen over inkoop en aanbestedingen? 
Neem contact op met Team Inkoop via (0546) 54 11 11.