Onafhankelijke commissie adviseert 1Twente voor te dragen als lokale omroep

Op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor 1Twente voor te dragen als publieke omroep voor Almelo. Zowel 1Twente als de Lokale Omroep Almelo meldden zich voor de concessie. Op dinsdag 12 maart vergadert de gemeenteraad over het advies voor de zendtijdtoewijzing voor de lokale omroep. Het Commissariaat voor de Media beslist uiteindelijk welke omroep de concessie krijgt.

Iedere vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media één lokale omroep aan om het publieke media-aanbod voor een gemeente te verzorgen. De Mediawet bepaalt dat meer lokale omroepen niet mogelijk zijn en verplicht de gemeente zich in te spannen om het samengaan tussen omroepen te bevorderen om op die manier te komen tot één aanvraag. Helaas bleek een samenwerking tussen beide aanvragers in Almelo niet haalbaar.

 

Om tot een goed advies te kunnen komen stelde de Almelose gemeenteraad in de zomer van 2023 aanvullende toetsingscriteria vast. Die gaan onder andere over financiën, de organisatie en aansturing van vrijwilligers, het aanbod en samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek, het onderwijs en culturele organisaties en de verbinding tussen inwoners en de omroep.

 

Op basis van de wettelijke toetsingscriteria en de door de raad vastgestelde aanvullende toetsingscriteria heeft de beoordelingscommissie beide aanvragen beoordeeld. Uit die beoordeling blijkt dat 1Twente hoger scoort dan de Lokale Omroep Almelo. De beoordelingscommissie adviseert unaniem om de lokale omroep 1Twente voor te dragen voor het verkrijgen van de nieuwe uitzendlicentie.

 

Beide omroepen hebben in hun aanvraag meer geld gevraagd dan het bedrag dat vanuit het Gemeentefonds beschikbaar is voor een lokale omroep. Het college is bereid tot die extra bijdrage. Op die manier kan de uiteindelijk door het Commissariaat voor de Media te selecteren omroep zich goed voorbereiden op de vorming van een streekomroep. Het Rijk wil van ca. 230  lokale omroepen circa 80 grote streekomroepen maken, om daarmee onder andere de kwaliteit te verbeteren.

 

Tot de datum van de nieuwe aanwijzing heeft Lokale Omroep Almelo een verlenging van de zendtijdmachtiging. Op dinsdag 12 maart wordt de raad geïnformeerd door de voorzitter en een adviseur van de adviescommissie. Op dinsdag 26 maart 2024 zal de gemeenteraad moeten besluiten over het voorkeursadvies. De verwachting is dat het Commissariaat voor de Media begin mei een besluit neemt wie de zendtijdmachtiging voor Almelo toegewezen krijgt.