Concept Ontwikkelvisie Almelo Centraal

Samen met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en maatschappelijke partners is de afgelopen maanden samengewerkt aan een concept ontwikkelvisie voor Almelo Centraal. Hiermee wordt de basis gelegd voor het bouwen van 1.000 nieuwe woningen, hightech en cultuur rondom een vernieuwd station (kernwaarde Intens). Met daarbinnen een woning voor elke portemonnee (kernwaarde Divers). En dat in een gebied dat draait om stedelijk leven met het landschap om de hoek (kernwaarde Grenzeloos).

De concept ontwikkelvisie Almelo Centraal (na de raadsbrief, op pagina twee) is opgebouwd uit drie deelgebieden (Westerdok, Achter de Molen en Kerkelanden) en drie stadsprojecten (Kanaalpark, Intercityknoop en Laan van de Hoop). Met deze visie kan Almelo de komende jaren sturen op de gewenste kwaliteit van de herontwikkeling van het Spoorzone gebied. Ook is een uitvoeringsstrategie uitgewerkt met als doel om samen de ambities uit de ontwikkelvisie te waar te maken.

De concept ontwikkelvisie is in te zien via almelo.bestuurlijkeinformatie.nl. Hier is eerst de raadsbrief te lezen en vervolgens op de tweede pagina de ontwikkelvisie te zien.

De ontwerp 'Ontwikkelvisie Almelo Centraal' lag zes weken ter inzage voor inspraak (einde inspraakperiode 1 november 2023). Momenteel wordt een inspraaknota gemaakt en wordt de definitieve 'Ontwikkelvisie Almelo Centraal opgemaakt. De definitieve ontwikkelvisie wordt samen met de inspraaknota ter besluitvorming aan het college en de gemeenteraad aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt naar verwachting in januari 2024 plaats.