Soorten kinderopvang

In Almelo kunnen ouders kiezen uit 3 soorten kinderopvang: dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast heeft de gemeente Almelo zelf ook 3 regelingen voor kinderopvang.

In de peuteropvang kunnen alle kinderen tussen de 2 tot 4 jaar een programma volgen dat speciaal voor hen is gemaakt. Kinderen krijgen hier een goede voorbereiding om naar de basisschool te gaan. Uw kind kan 8 uur per week naar de opvang. 

Ouderbijdrage peuteropvang

  • Alle ouders betalen een bijdrage. Die hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen.
  • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt de gemeente de rest van de kosten.
  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt de belastingdienst mee.

U kunt terecht bij deze organisaties:

Let op: is uw kind 1 jaar? Meld het dan al aan bij de peuteropvang. Als uw kind oud genoeg is, kan het dan meteen terecht op de peuteropvang.

Soms heeft een kind extra hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat het moeite heeft met taal of praten. Uw kind krijgt dan van het consultatiebureau een verwijzing voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Uw kind kan dan 8 uur extra (vanaf 2,5 jaar) naar de peuteropvang. VVE wordt geboden in de peuteropvang van bovenstaande organisaties.

Ouderbijdrage VVE

  • U betaalt een bijdrage over de eerste 8 uur. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.
  • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt de gemeente de rest van de kosten.
  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt de belastingdienst tot een bepaalde prijs mee. De prijs van de peuteropvang is hoger. Voor de meeste plekken betaalt de gemeente het deel van de hogere prijs. 
  • De gemeente betaalt voor alle peuters de extra 8 uur.  

Soms zijn er omstandigheden binnen het gezin of bij het kind, waardoor kinderopvang nodig is. Met een sociaal medische indicatie kan uw kind een aantal dagen per week naar de kinderopvang. Oudere kinderen kunnen een aantal dagen naar de buitenschoolse opvang. Het wijkteam bij u in de buurt of de JGZ (het consultatiebureau) geven deze sociaal medische indicatie af. Samen bepaalt u hoeveel uur per week nodig is. 

Ouderbijdrage SMI

  • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. De gemeente betaalt de rest van de kosten.
  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt de belastingdienst tot een bepaalde prijs mee. Veel organisaties vragen een hogere uurprijs. De gemeente betaalt het deel van de hogere uurprijs.