Aanvullende bijdrage kinderopvang

Kinderopvangtoeslag vraagt u online aan bij de Belastingdienst. Daarnaast kan de gemeente u tegemoetkomen met een aanvullende bijdrage. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u als ouder:

 • Werk combineert met de verzorging van uw kind.
 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt.
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsf) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos).
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft.
 • Een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft.
 • Een (re)integratietraject volgt en u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het CWI.
 • Een inburgeringscursus volgt.

Voor het invullen van de aanvraag heeft u informatie nodig. Vraag daarom eerst:

 • Om een offerte of rekening bij de instantie die uw kind opvangt.
 • Aan uw werkgever (als u werk heeft) over een eventuele bijdrage en de hoogte ervan.

Aanvullende gemeentelijke bijdrage

Ontvangt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u in sommige gevallen een aanvullende gemeentelijke bijdrage aanvragen. Dat is een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. U komt in aanmerking voor de aanvullende bijdrage als u als ouder:

 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt.
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsd) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos) en alleen inkomsten heeft uit studiefinanciering.
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft of als u een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft.

Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het aanvraagformulier op te vragen. Het ingevulde formulier  stuurt u naar ons postadres.

U maakt zelf het bedrag over aan de organisatie die uw kind opvangt. U kunt de gemeente en de Belastingdienst ook machtigen om rechtstreeks aan de organisatie te betalen. Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het machtigingsformulier op te vragen. Het ingevulde formulier stuurt u naar ons postadres:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo