Gemeenteraad onderzoekt betrokkenheid Almeloërs bij politiek

Tot medio januari 2024 kan de enquête van het Kieskompas worden ingevuld. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter raadsleden een beeld krijgen van waar zij voldoende aandacht aan besteden en waarvoor meer aandacht nodig is.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, de hoogte van de belastingen, wijkvoorzieningen, cultuur en veiligheid. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners en proberen voor hen van betekenis te zijn. Maar hoe weten raadsleden of zij het goed doen én het goede doen? 

Tussentijdse evaluatie
Stellen raadsleden de juiste kaders? Hoe controleren ze het college van burgemeesters en wethouders? En hebben inwoners en andere betrokkenen bij Almelo het gevoel de raad voldoende bezig is met wat de stad en beide dorpen bezighoudt? Dit zijn vragen die de gemeenteraad Almelo zichzelf stelt. De gemeenteraad is nu bijna halverwege deze raadsperiode. Raadsleden willen graag bij wijze van tussentijdse evaluatie weten hoe inwoners naar de politiek in het algemeen kijken en naar de lokale politiek in het bijzonder.

Resultaten
Iedere inwoner mag de enquête van Kieskompas invullen. Oók mensen die in Almelo werken of een opleiding volgen, wiens ouders in Almelo wonen of die een andere sterke betrokkenheid hebben bij Almelo, worden opgeroepen om mee te doen. De resultaten kunnen door de gemeenteraad worden gebruikt om inwoners nog beter te begrijpen. De resultaten maken namelijk duidelijk hoe én op welke wijze, inwoners de lokale democratie waarderen. In februari zullen de resultaten van de enquête bekend zijn.

Deelname
Meedoen aan de enquête kan via deze link. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten, maar dit kan iets langer duren wanneer ook alle open vragen worden beantwoord. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. Kieskompas voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeenteraad. Het onderzoeksbureau is bij veel mensen bekend van de online stemhulp bij verkiezingen.