Erepenning voor burgemeester Gerritsen bij zijn afscheid

Burgemeester Arjen Gerritsen ontving tijdens zijn afscheid de Erepenning van de gemeente Almelo, voor de krachtige en buitengewoon betrokken manier waarop hij zich voor Almelo en haar inwoners verdienstelijk heeft gemaakt.

“De toekenning van deze erepenning vormt een passend en exclusief eerbetoon van de stad aan een kundig bestuurder, die Almelo gedurende 7 jaar als burgemeester op een verdienstelijke wijze heeft gediend”, sprak Louis Kampman, vice-voorzitter van de gemeenteraad tijdens de buitengewone raadsvergadering. 

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo en commissaris van de Koning Andries Heidema blikten met persoonlijke verhalen terug op hun samenwerking met burgemeester Gerritsen. “Almelo is en blijft een eigenwijze gemeente die haar belangen stug blijft verdedigen en daar paste jij als burgemeester naadloos bij.” 

Uit de toespraken van Louis Kampman en loco-burgemeester Arjen Maathuis kwam het beeld naar voren van een buitengewoon betrokken burgemeester die Almelo nadrukkelijk op de kaart heeft gezet. “7 jaar lang was u een baken van stabiliteit, betrokkenheid en daadkracht”, zei Arjen Maathuis. “Burgemeester Gerritsen laat zich kenmerken door zijn enorme bevlogenheid bij de stad, onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.” 

De Erepenning die Arjen Gerritsen ontving wordt toegekend aan personen die zich uitzonderlijk inzetten voor de gemeente. Arjen Gerritsen was aangenaam verrast door de onderscheiding. Verrast ook dat het de raad was gelukt zonder zijn medeweten in oktober in een besloten raadvergadering bijeen te komen. 

Arjen Gerritsen was zichtbaar geroerd door de warme woorden tijdens het afscheid. “Dat u hier allemaal bent betekent veel voor me.” Hij benoemde het inmiddels grote ongeduld dat hij heeft om commissaris van de Koning in de provincie Flevoland te zijn, “al voel ik daar weemoed bij. Ik heb het geweldige ambt, dat het burgemeesterschap is, op een maand na 21 jaar bekleed. Ik sla vanaf morgen met overtuiging een nieuwe weg in, maar ik beëindig ook een lange periode waarin ik vergroeid ben geraakt met het burgemeesterschap. Bij het vervullen van de taken die erbij horen heb ik ongetwijfeld fouten gemaakt, maar de functie paste me als een jas.” 

Gerritsen keek terug op zijn periode van 7 jaar Almelo en benadrukte hoezeer hij niets heeft kunnen doen, niets heeft kunnen betekenen zonder het vertrouwen van de raad, zonder de kameraadschap van het college, zonder de enorme loyaliteit en deskundigheid van medewerkers van de gemeente en zonder de hartelijkheid van de inwoners van onze stad en beide dorpen. “In regionale samenwerkingen was het niet anders. Ik weet dat het op tal van momenten niet alleen aankwam op gédragen zijn, maar ook om vérdragen zijn. Ik zeg iedereen die dat aangaat daar dank voor.” 

Na de buitengewone raadsvergadering was het tijd voor een drankje en een hapje in de hal van het stadhuis voor iedereen die afscheid van burgemeester Gerritsen wilde nemen.