Bodeminformatie opvragen

Wilt u weten of een stuk grond vervuild is? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Via de rapportagemodule vraagt u bij de gemeente bekende bodeminformatie aan.