Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Almelo mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het bestemmingsplan van het gebied passen.

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. In een bestemmingsplan staat waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een uitleg. 

Bestemmingsplan geldt voor iedereen

Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.


Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Parkeernormen

Als u gaat bouwen kan de parkeervraag veranderen. Daarom wordt ook het parkeren gecontroleerd bij een bouwaanvraag. Hier vindt u de parkeernormen die wij gebruiken.

Totstandkoming

Een bestemmingsplan wordt gemaakt volgens een vaste manier van werken. U kunt daar invloed op hebben. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie. Plannen of andere bekendmakingen worden bekendgemaakt via Berichten over uw buurt.