Stadsprijs 2023

De Stadsprijs van Almelo is een prijs voor personen, verenigingen, of andere organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan de stad. Bijvoorbeeld door Almelo leefbaarder, sportiever, groener, socialer, mooier of leuker te maken. Wie maakt Almelo nog mooier?

Iemand voordragen kan tot vrijdag 6 oktober 2023

Kandidaten voor de Stadsprijs leveren een bijdrage aan de stad op het gebied van sport, economie, cultuur, ecologie, welzijn of iets heel anders. Het gaat om een structurele bijdrage, een eenmalige actie is niet voldoende. De genomineerde hoeft niet uit Almelo te komen; het gaat er om dat de bijdrage een meerwaarde heeft voor de stad. Ook gaat het er niet om hoe vaak iemand is aangemeld.

De Commissie Stadsprijs 2023 leest alle voordrachten en beoordeelt ze. Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage die de kandidaat leverde aan de plaatselijke gemeenschap op sociaal, cultureel, sportief, economisch, ecologisch of ander maatschappelijk gebied. Ook worden de voordrachten beoordeeld op bestendigheid. Uit de voordrachten kiest de Commissie Stadsprijs de drie beste kandidaten, waarvan één de uiteindelijke winnaar is van de Stadsprijs.

De Commissie Stadsprijs 2023

De Commissie Stadsprijs 2023 is een onafhankelijke commissie van zes leden, die worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De Commissie kiest zelf een voorzitter. Op basis van een rooster treden commissieleden af en worden nieuwe leden benoemd. De Commissie Stadsprijs heeft een brede maatschappelijke samenstelling. De leden komen onder meer uit de sectoren cultuur, welzijn en sport.