Beste burgemeester voor Almelo

Burgemeester Arjen Gerritsen nam eind oktober afscheid als burgemeester van Almelo. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht.

Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina. 

Op dit moment zijn we bij stap 4. 

De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen. 

681 inwoners reageerden via een enquête op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquête invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester zich richt op alle inwoners, op openbare orde, veiligheid en handhaving en op een goed en integer bestuur. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel. 

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op dinsdag 17 oktober heeft de gemeenteraad hierover vergaderd. 

De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters. Secretaris van de commissie is griffier Hans Scherpenzeel, adjunct griffier Meriam Lütjann is plaatsvervangend secretaris en gemeentesecretaris Johan Dijkstra tweede plaatsvervangend secretaris. Wethouder Arjen Maathuis neemt als adviseur deel aan de vertrouwenscommissie. 

Via almelo.nl/bestuurlijkeinformatie kunt u het besluit lezen.

De vertrouwenscommissie

  • doet het voorbereidende werk voor de profielschets
  • gaat de sollicitatiegesprekken voeren 
  • doet de uiteindelijke aanbeveling.

 

Op 14 november heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester besproken met Andries Heidema, de commissaris van de Koning van Overijssel, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad. De raad stelde unaniem de profielschets vast. De vergadering is hier terug te kijken. De profielschets is te downloaden via de link hieronder. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning. De vacature is op donderdag 16 november gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen tot en met donderdag 7 december solliciteren. 

Alle informatie om te solliciteren is te vinden op de website Werken bij Overijssel

De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning.

De commissaris van de Koning vraagt justitiële (antecedenten) op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn. 

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gestuurd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden.

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.