Begraafplaats 't Groenedael als ontmoetingsplek

Een prieeltje op begraafplaats ’t Groenedael vormt de ontmoetingsplek. De gastheren en gastvrouwen zijn daarnaast ook op de begraafplaats zelf aanwezig om mensen uit te nodigen voor een kop koffie, thee of een praatje.

Een prieeltje op begraafplaats ’t Groenedael vormt de ontmoetingsplek. De gastheren en gastvrouwen zijn daarnaast ook op de begraafplaats zelf aanwezig om mensen uit te nodigen voor een kop koffie, thee of een praatje. “Als mensen behoefte hebben aan meer begeleiding in het rouwproces dan is binnen de lokale coalitie KomErbij Almelo altijd wel een geschikte match te maken”, vertelt Rosetta Accardi. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan advies op psychisch, fysiek, sociaal of financieel vlak. Eventuele problemen die spelen kunnen zo vroegtijdig worden opgepakt. Het prieeltje is in eerste instantie open op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Rosetta Accardi ziet zeker mogelijkheden om het contact niet alleen te beperken tot toevallige ontmoetingen op ’t Groenedael. “De behoefte van de bezoekers is leidend, zij weten zelf het beste wat hen kan helpen. Misschien vinden mensen die elkaar hier ontmoeten het leuk om samen eens iets te ondernemen. En mocht de behoefte er zijn dan kunnen we bijvoorbeeld ook themabijeenkomsten organiseren met een interessante spreker.” Er zijn momenteel twee vrijwilligers die samen met de coalitiepartners en de beheerder meewerken aan dit project. Mogelijk zijn op den duur meer vrijwilligers nodig.

Het initiatief voor de ontmoetingsplek maakt deel uit van de aanpak tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het is ook lastig om over te praten. Ook leidt het tot gezondheidsrisico’s. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt steeg afgelopen jaren. Diverse welzijns- en zorgorganisaties, verenigd in de lokale coalitie KomErbij Almelo, zetten zich daarom samen in voor het verminderen van eenzaamheid. Partners van de lokale coalitie zijn Humanitas, Stichting Mens tot Mens, Thuisteam Twente, De Klup, Leger des Heils, Trivium Meulenbeld Zorg, Avedan en de gemeente Almelo. De ontmoetingsplek wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Almelo. 

Inwoners die niet op de begraafplaats komen, maar wel behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen ook terecht bij het meldpunt Eenzaamheid. Het lokale Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via 085 000 4520 of online via www.komerbijalmelo.nl. Het meldpunt is er niet alleen voor wie zich eenzaam voelt, maar tegelijk een laagdrempelig loket waar iedereen zijn of haar zorg over eenzame inwoners kan achterlaten. De mensen van het Meldpunt Eenzaamheid luisteren, kunnen adviseren en eventueel actie ondernemen.