Beeldvormend beraad dinsdag 9 april

Op dinsdag 9 april vindt er van 19.30 tot 21.00 uur een beeldvormend beraad plaats. Één van de onderwerpen deze avond is het rekenkamerrapport energietransitie.

Tijd: 19:30 –  21:00 uur

Op dinsdag 9 april vinder er van 19.30 – 21.00 uur een beeldvormend beraad plaats in het stadhuis van Almelo. Een van de onderwerpen deze avond is het rekenkamerrapport energietransitie. De Rekenkamer Almelo (RKA) onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Tijd: 21:00 –  22:30 uur

Samen met partners zal een nieuwe cultuurvisie worden ontwikkeld. Tijdens dit beeldvormend beraad wordt een procesvoorstel ontwikkeling cultuurvisie toegelicht. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

  • waar gaat het wel en waar gaat het niet over, 
  • de financiële kaders,
  • wie erbij worden betrokken,
  • welke vragen voor co creatie geschikt zijn,
  • een planning.

Kom luisteren naar het belangrijke gesprek over onze cultuur en erfgoed! U bent van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Wilt u meer informatie, de agenda bekijken of de vergadering online volgen. Ga dan naar almelo.nl/gemeenteraad. We zien u graag op dinsdagavond 9 april!

U kunt plaatsnemen op de publieke tribune of het oordeelsvormend politiek beraad live meekijken via deze livestream. Het oordeelsvormend politiek beraad is op een later moment ook terug te kijken. 

Neem contact op met de raadsgriffie via: raadsgriffie@almelo.nl of via het algemene nummer (0546) 54 11 11.